Chuyên mục: Xuất nhập khẩu

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu

1. Trình tự thực hiện: – Bước 1: Người khai hải quan thực hiện việc khai báo hải quan và xuất trình hồ sơ hải quan (nếu có), xuất trình thực tế hàng hoá (nếu có) cho cơ quan hải quan. – Bước 2: Công chức hải quan thực hiện việc thông quan hàng hoá […]