Tin tức mới

Quảng cáo không đúng sự thật bị xử lý như thế nào ?

* Thực trạng hiện nay nhiều người giả mạo lời dẫn của biên tập viên, ghép logo đài truyền hình vào video quảng cáo sản phẩm nhầm đánh lừa khách hàng rằng sản phẩm được đánh giá có chất lượng sẽ bị xử lý thế nào ? – Theo điều 32 Bộ luật Dân sự […]

Khách hàng