Chuyên mục: Giấy phép đầu tư

Đăng ký các dự án đầu tư mới tại Việt Nam

Với môi trường kinh tế đầy tiềm năng, nguồn nhân lực giá rẻ và thị trường đa dạng, phong phú. Việt Nam đang là điểm đến của rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài.  Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Đầu tư 2014 ra đời cùng với các văn bản pháp lý hướng dẫn kèm […]