Đăng ký các dự án đầu tư mới tại Việt Nam

Với môi trường kinh tế đầy tiềm năng, nguồn nhân lực giá rẻ và thị trường đa dạng, phong phú. Việt Nam đang là điểm đến của rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài.

 Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Đầu tư 2014 ra đời cùng với các văn bản pháp lý hướng dẫn kèm theo đã tạo một hành lang pháp lý thông thoáng và dễ dàng hơn cho các nhà đầu tư nước ngoài đang có nhu cầu đầu tư kinh doanh và hợp tác tại Việt Nam.

Nắm được nhu cầu đầu tư hiện có của thị trường, KeyCite VietNam với những nhân viên trẻ, năng động và có năng lực cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ về mặt thủ tục cũng như hành lang pháp lý để các tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài có thể mạnh dạn tiến hành đầu tư vào Việt Nam.

Liên hệ với Keycite Vietnam để được tư vấn về các thủ tục pháp lý liên quan đến đầu tư trực tiếp tại Việt Nam:

  • Đăng ký các dự án đầu tư mới tại Việt Nam
  • Đầu tư trực tiếp vào Việt Nam bằng cách mua cổ phần, vốn góp…
  • Điều chỉnh dự án đầu tư, bao gồm: tên dự án đầu tư; địa chỉ của nhà đầu tư; thay đổi tên nhà đầu tư; địa điểm thực hiện dự án đầu tư; diện tích đất sử dụng; mục tiêu, quy mô dự án đầu tư; vốn đầu tư của dự án, tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; thời hạn hoạt động của dự án; tiến độ thực hiện dự án đầu tư; ưu đãi, hỗ trợ đầu tư
  • Chuyển nhượng dự án đầu tư, chấp dứt hoạt động của dự án đầu tư tại Việt Nam.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết hơn về vấn đề này.

KeyCite VietNam