Chuyên mục: Giấy chứng nhận VSATTP

Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM   Mục 4 Luật An toàn thực phẩm 2010 quy định các điều kiện để một cơ sở ăn uống được coi là đủ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đối với nơi chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống: Bếp ăn được […]