Chuyên mục: Kiểu dáng công nghiệp

Đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp

Đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp a. Trình tự thực hiện: – Tiếp nhận hồ sơ Trường hợp hồ sơ đăng ký không có thiếu sót: Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp; Ghi […]

Việc bộc lộ kiểu dáng công nghiệp trước khi đăng ký

Một trong những điều kiện để Kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ là kiểu dáng đó phải “có tính mới”. Theo Điều 65.1 Luật SHTT “Kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính mới nếu kiểu dáng công nghiệp đó khác biệt đáng kể với những kiểu dáng công nghiệp đã bị bộc […]

Quy trình đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp: Văn bằng bảo hộ đối với kiểu dáng công nghiệp được gọi là “Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp”. Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 5 năm tính từ ngày nộp đơn hợp lệ, và có thể được […]