Việc bộc lộ kiểu dáng công nghiệp trước khi đăng ký

Một trong những điều kiện để Kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ là kiểu dáng đó phải “có tính mới”.

Theo Điều 65.1 Luật SHTT “Kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính mới nếu kiểu dáng công nghiệp đó khác biệt đáng kể với những kiểu dáng công nghiệp đã bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên nếu đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được hưởng quyền ưu tiên.”

Do đó nếu muốn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp theo hệ thống đăng ký, việc giữ bí mật kiểu dáng của mình là một việc cực kỳ quan trọng. Nếu để cho người khác biết được thì tốt nhất là phải có văn bản trong đó nêu rõ kiểu dáng là bí mật.

 Một khi kiểu dáng đã được bộc lộ công khai thì kiểu dáng đó sẽ trở thành một bộ phận của sở hữu cộng đồng và không thể được bảo hộ trừ khi rơi vào một trong những trường hợp được pháp luật Việt Nam ân hạn trong thời hạn 6 tháng như sau:

  • Kiểu dáng công nghiệp bị người khác công bố nhưng không được phép của người có quyền đăng ký được quy định theo luật SHTT.
  • Kiểu dáng công nghiệp được người có quyền đăng ký công bố dưới dạng báo cáo khoa học.
  • Kiểu dáng công nghiệp được người có quyền đăng ký trưng bày tại cuộc triển lãm quốc gia của Việt Nam hoặc tại cuộc triển lãm quốc tế chính thức hoặc được thừa nhận là chính thức.

Tuy nhiên chủ sở hữu kiểu dáng này sẽ không có độc quyền đối với kiểu dáng công nghiệp trong thời kỳ ân hạn (6 tháng này). Mặc dù kiểu dáng công nghiệp có thể được bảo hộ theo pháp luật về quyền tác giả hoặc chống cạnh tranh không lành mạnh nhưng có một nguyên tắc chung là tốt nhất hãy giữ bí mật kiểu dáng cho đến khi nộp đơn đăng ký.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết hơn về vấn đề này.

KeyCite VietNam