Điều chỉnh dự án đầu tư

Điều chỉnh dự án đầu tư (thay đổi nội dung giấy chứng nhận đầu tư)

Trong quá trình hoạt động các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi cần điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức vốn và thời gian thực hiện dự án đầu tư thì nhà đầu tư phải làm thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư. KeyCite VietNam với tư cách là nhà tư vấn chuyên nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, sau khi hoàn tất thủ tục chúng tôi vẫn luôn sát cánh cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động.

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư

1. Hồ sơ đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong giấy chứng nhận đầu tư bao gồm:  

 • Văn bản đăng ký/ đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận tư;
 • Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký theo mẫu;
 • Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Bản sao giấy chứng nhận đầu tư
 • Bản sửa đổi, bổ sung của điều lệ doanh nghiệp;
 • Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu có);
 • Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp hoặc dự án đầu tư đến thời điểm đăng ký điều chỉnh
 • Hồ sơ các nội dung điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư:

+ Bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh;

+ Thay đổi trụ sở chính: Giấy tờ hợp pháp về trụ sở công ty, hợp đồng thuê trụ sở 

+ Đổi tên doanh nghiệp

+ Thay đổi người đại diện theo pháp luật;

+ Thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ góp vốn;

+ Thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần;

+ Thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

+ Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên 

 

 1. Lệ phí dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (thay đổi giấy chứng nhận đầu tư)Tùy từng trường hợp  
 2. . Thời gian thực hiện: 15 – đến 25 ngày làm việc kể từ ngày đủ hồ sơ hợp lệ
 3.  .KeyCite VietNam cam kết:
 • Đảm bảo tính chính xác về nội dung và thời gian thực hiện công việc;
 • Cung cấp văn bản pháp luật liên quan theo yêu cầu;
 • Tư vấn miễn phí sau khi điều chỉnh dự án đầu tư. 

KeyCite VietNam