Tên của Giống cây trồng có thể được đặt thế nào cũng được?

Không.

Việc đặt tên của Giống cây trồng phải tuân theo các yêu cầu, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

Cụ thể tên của giống cây trồng phải có khả năng dễ dàng phân biệt được với Giống cây trồng khác được biết đến rộng rãi trong cùng một loài hay loài tương tự. Tên của Giống cây trông được coi là không phù hợp để đăng ký khi:

– Chỉ bao gồm các chữ số, trừ trường hợp chữ số liên quan đến đặc tính hoặc sự hình thành giống đó;

– Vi phạm đạo đức xã hội;

– Dễ gây hiểu nhầm về các đặc trưng, đặc tính của giống đó;

– Dễ gây hiểu nhầm về danh tính của tác giả;

– Trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ trước ngày công bố đơn đăng k‎ý bảo hộ giống cây trồng;

– Ảnh hưởng đến quyền đã có trước của tổ chức, cá nhân khác.

 

KeyCite VietNam