Thương mại hóa giống cây trồng

Ngày 3.10.2015, tại Hà Nội, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) phối hợp với Hiệp hội Thương mại giống cây trồng Việt Nam (VSTA) đồng tổ chức Hội nghị “Thương mại hóa giống cây trồng”. Hội nghị đã thu hút gần 100 đại biểu đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp và nhiều cơ quan thông tấn báo chí trên cả nước.

alt

Tại Hội nghị, các báo cáo về các giống cây trồng mới, kết quả nghiên cứu chọn tạo và mua bản quyền giống cây trồng… được các đại biểu đặc biệt quan tâm. Nhiều ý kiến cho rằng, trong thời gian tới, bên cạnh việc đầu tư nghiên cứu, VAAS cần tăng cường phối hợp với VSTA tổ chức hội nghị giới thiệu sản phẩm mới, để các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ có cơ hội tiếp cận, nhận chuyển giao và đưa vào sản xuất đại trà. Tại Hội nghị, VAAS đã ký kết một số hợp đồng chuyển giao các giống mới như: giống lúa BT09 cho Tổng Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Nghệ An; giống cà chua quả nhỏ lai GL1-5, dưa chuột muối mặn lai GL1-9 và ớt cay GL1-10 cho Công ty Cổ phần Giống cây trồng Bắc Ninh…