Chuyên mục: Lao động và việc làm

Xác nhận không thuộc diện cấp phép lao động

Giấy phép lao động đối với người nước ngoài tại Việt Nam được coi là giấy tờ pháp lý để người lao động có quốc tịch nước ngoài được làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Tuy nhiên, trong một số trường hợp Giấy phép lao động có thể thay thế bằng Giấy xác nhận […]