Xác nhận không thuộc diện cấp phép lao động

Giấy phép lao động đối với người nước ngoài tại Việt Nam được coi là giấy tờ pháp lý để người lao động có quốc tịch nước ngoài được làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Tuy nhiên, trong một số trường hợp Giấy phép lao động có thể thay thế bằng Giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động do Sở Lao động và thương binh xã hội cấp.

                                                                                       54

Thủ tục cấp giấy xác nhận không thuộc diện cấp Giấy phép lao động đơn giản hơn thủ tục xin cấp Giấy phép lao động. Hồ sơ để người sử dụng lao động xin cấp giấy xác nhận này cho người lao động nước ngoài được quy định tại Điều 8 Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có hiệu lực vào ngày 01/4/2016. Bao gồm:

  • Văn bản đề nghị xin xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động.
  • Sơ yếu lí lịch của người lao động nước ngoài.
  • Giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động. (bản bằng tiếng việt và được chứng thực)

Để làm được thủ tục này người nộp hồ sơ phải xác định được người lao động nước ngoài có thuộc một trong những trường hợp quy định tại Điều 172 Bộ luật lao động 2012 và Điều 7 Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết hơn về vấn đề này.

KeyCite VietNam