Những câu nói để đời của Tỷ phú công nghệ giàu thứ nhì Trung Quốc Jack Ma

Những câu nói để đời của các ông trùm kinh doanh luôn được cho là bất hủ Tỷ phú công nghệ giàu thứ nhì Trung Quốc Jack Ma không ngoại lệ. Những phát ngôn của ông có phần lập dị tuy nhiên luôn bộc lộ được bản tính thẳng  thắn, sự gần gũi và dễ hiểu đối với tất cả mọi người làm cho những phát ngôn của ông được đi vào lòng người.

Sau đây là những phát ngôn làm bao người và suy nghĩ: 

Những câu nói để đời của Tỷ phú công nghệ giàu thứ nhì Trung Quốc Jack Ma

 

Những câu nói để đời của Tỷ phú công nghệ giàu thứ nhì Trung Quốc Jack Ma

 

Những câu nói để đời của Tỷ phú công nghệ giàu thứ nhì Trung Quốc Jack Ma

 

Những câu nói để đời của Tỷ phú công nghệ giàu thứ nhì Trung Quốc Jack Ma

 

Những câu nói để đời của Tỷ phú công nghệ giàu thứ nhì Trung Quốc Jack Ma

 

Những câu nói để đời của Tỷ phú công nghệ giàu thứ nhì Trung Quốc Jack Ma

 

Những câu nói để đời của Tỷ phú công nghệ giàu thứ nhì Trung Quốc Jack Ma

 

Những câu nói để đời của Tỷ phú công nghệ giàu thứ nhì Trung Quốc Jack Ma

 

Những câu nói để đời của Tỷ phú công nghệ giàu thứ nhì Trung Quốc Jack Ma

 

Những câu nói để đời của Tỷ phú công nghệ giàu thứ nhì Trung Quốc Jack Ma

 

Những câu nói để đời của Tỷ phú công nghệ giàu thứ nhì Trung Quốc Jack Ma

 

Những câu nói để đời của Tỷ phú công nghệ giàu thứ nhì Trung Quốc Jack Ma

 

Những câu nói để đời của Tỷ phú công nghệ giàu thứ nhì Trung Quốc Jack Ma

 

Những câu nói để đời của Tỷ phú công nghệ giàu thứ nhì Trung Quốc Jack Ma

 

Những câu nói để đời của Tỷ phú công nghệ giàu thứ nhì Trung Quốc Jack Ma

 

Theo Kênh 14