Những điều bạn nên biết khi Đăng Ký Bảo Hộ Nhãn Hiệu

yes Nhãn hiệu như thế nào thì có khả năng bảo hộ?

 • Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:
 • Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc
 • Có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác. (Điều 72 – Luật Sở Hữu Trí Tuệ)

yes Đăng ký nhãn hiệu có phải là thủ tục bắt buộc?

 • Theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ của Việt Nam thì việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu không phải là nghĩa vụ bắt buộc đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng nhãn hiệu.
 • Đăng ký nhãn hiệu hay không đăng ký nhãn hiệu là quyền của tổ chức, cá nhân sử dụng nhãn hiệu.
 • Mặc dù đăng ký nhãn hiệu không phải là thủ tục bắt buộc nhưng việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu lại là rất cần thiết và là cơ sở để xác lập quyền sở hữu đối với nhãn hiệu.

yes Ai có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hoá?

 • Tổ chức, cá nhân có quyền ĐKNH dùng cho hàng hóa do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp.
 • Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền ĐKNH cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất nếu người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm và không phản đối việc đăng ký đó.
 • Tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp có quyền ĐKNH tập thể để các thành viên của mình sử dụng theo quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, đối với dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hóa, dịch vụ, tổ chức có quyền đăng ký là tổ chức tập thể của các tổ chức, cá nhân tiến hành sán xuất, kinh doanh tại địa phương đó.
 • Tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc hoặc tiêu chí khác liên quan đến hàng hóa, dịch vụ có quyền ĐKNH chứng nhận với điều kiện không tiến hành sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đó.

yes Luật Việt Nam áp dụng nguyên tắc “First-to-Use” (nguyên tắc sử dụng trước) hay nguyên tắc “First- to- File” (nguyên tắc nộp đơn trước)?

 • Việt Nam áp dụng nguyên tắc “First to file” đối với việc đăng ký nhãn hiệu hàng hoá, theo đó, giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá sẽ được cấp cho người nào nộp đơn trước. Tuy nhiên, nguyên tắc “First to file” không được áp dụng trong những trường hợp sau:
 • Nhãn hiệu nổi tiếng theo công ước Paris
 • Nhãn hiệu được sử dụng rộng rãi và đã được ghi nhận
 • Trong những trường hợp này, việc giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sẽ được cấp cho người nào chứng minh được rằng nhãn hiệu của mình là nổi tiếng hoặc được sử dụng rộng rãi và được ghi nhân.

yes Đơn nhãn hiệu hàng hoá nộp vào Việt Nam có thể xin quyền ưu tiên không ?

Bạn hoàn toàn có thể

 • Có thể xin quyền ưu tiên theo công ước Paris dựa trên đơn đã nộp sớm hơn ở một nước ngoài là thành viên công ước Paris hoặc triển lãm quốc tế được ghi nhận chính thức được tổ chức ở Việt nam hoặc ở một nước ngoài là thành viên của công ước Paris. Có thể xin quyền ưu tiên theo các hiệp ước song phương hoặc dựa trên các nguyên tắc thoả thuận giữa hai bên. Để được hưởng quyền ưu tiên, đơn phải được nộp trong vòng 6 tháng kể từ ngày nộp đơn đầu tiên hoặc ngày triển lãm như đã đề cập ở trên.

yes Việt Nam áp dụng hệ thống phân loại hàng hoá và dịch vụ nào? Có thể nộp một đơn cho gồm nhiều nhóm sản phẩm được không?

 • Phân loại quốc tế nhãn hiệu hàng hoá và dịch vụ theo Bảng phân loại Ni-xơ phiên bản 10 được dùng để phân loại hàng hoá và dịch vụ đối với các đơn nhãn hiệu hàng hoá nộp vào Việt Nam.
 • Một đơn nhãn hiệu hàng hoá không thể gồm nhiều nhãn hiệu nhưng có thể gồm nhiều đến 45 nhóm hàng hoá và dịch vụ.

yes Giấy uỷ quyền chung được chấp nhận ở Việt Nam hay không?

Có.

 • Cục SHTT chấp nhận giấy uỷ quyền chung cho các đơn nhãn hiệu hàng hoá của cùng một người nộp đơn.

yes Thời hạn bảo hộ tối đa đối với nhãn hiệu hàng hoá? Làm thế nào để gia hạn nhãn hiệu hàng hoá? Có thể gia hạn muộn được không?

 • Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm kể từ ngày nộp đơn và có thể gia hạn thêm mỗi lần 10 năm.
 • Để gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá, yêu cầu gia hạn phải được nộp với Cục SHTT trong vòng 6 tháng trước ngày hết hạn hiệu lực và phải nộp lệ phí duy trì.

Có. Yêu cầu gia hạn có thể nộp muộn trong vòng 6 tháng và phải nộp 10% lệ phí cho mỗi tháng nộp muộn.

yes Nếu tôi đã đăng ký một nhãn hiệu hàng hoá thì điều đó có cho phép tôi tự động sử dụng nhãn hiệu đó làm tên miền không?

Không. Bởi vì một người có thể đăng ký cùng một nhãn hiệu cho các nhóm sản phẩm và dịch vụ khác nhau, người khác cũng có thể có quyền đăng ký nhãn hiệu đó làm tên miền. Tên miền được đăng ký dựa trên nguyên tắc đăng ký trước.

yes Nếu tôi đã đăng ký một tên miền thì điều đó có cho phép tôi tự động sử dụng tên miền đó làm nhãn hiệu hàng hoá hay không?

Không. Vì quyền đối với nhãn hiệu hàng hoá tại Việt Nam được thiết lập trên cơ sở đăng ký với Cục SHTT. Nếu tên miền của bạn đã được đăng ký nhưng nhãn hiệu hàng hoá trùng tên hoặc tương tự có thể không đáp ứng được yêu cầu cơ bản đối với việc đăng ký nhãn hiệu hàng hoá, hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người nộp đơn sớm hơn.