Hoạt động cộng đồng

Trong lĩnh vực mà chúng tôi đang hoạt động và phát triển, KeyCite Group không chỉ đáp ứng các như cầu trong lĩnh vực pháp lý cho doanh nghiệp cho xã hội “KeyCite VietNam”, giải pháp truyền thông trong các lĩnh vực kinh tế – tài chính – đầu tư với các giải pháp sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả dành cho các doanh nghiệp “KeyCite Media”, tư vấn pháp lý bất động sản cho nhiều cá nhân và doanh nghiệp “KeyCite Land” mà còn chủ động chung tay thực hiện các hoạt động để phát triển cộng đồng trong suốt thời gian qua

 

Các hoạt đồng chung tay góp sức hành động vì trẻ em

Tích cực tham gia tài trợ và vận động, nâng cao ý thức của cộng đồng xã hội về công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em với chủ đề “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số”, tham gia hoạt động từ thiện qua việc thăm hỏi, trao quà cho các trung tâm và các trường học dành cho trẻ em nghèo khó, mồ côi và khuyết tật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành trong cả nước. Chúng tôi mong muốn những hoạt động nhỏ nhoi của chúng tôi có thể góp phần hỗ trợ vào công cuộc xây dựng xã hội, đất nước. Bên cạnh đó, đóng góp lại cho xã hội, hỗ trợ cộng đồng còn là một trong những mục đích chính cho nỗ lực phát triển KeyCite Group của toàn thể thành viên KeyCite Group.

 

Hỗ trợ giáo dục

KeyCite Group chú trọng việc đào tạo và xây dựng nền tảng giáo dục, có môi trường giáo dục tốt chính là “nền móng” để hình thành nên nguồn nhân lực tốt, đáp ứng các nhu cầu của xã hội hiện nay. Do đó, chúng tôi thường xuyên có các học bổng khuyến học để hỗ trợ và khích lệ các em học sinh, mong muốn và tin tưởng các em sẽ là những “viên gạch” vững chắc để tạo nên nền móng hoàn thiện cho xã hội Việt Nam.

 

Hỗ trợ khác phục thiên tai và các tác động khách quan

Hòa cùng tinh thần thiện nguyện của cả nước hướng về miền Trung với tinh thần thiện nguyện – tất cả vì đồng bào Ban Lãnh đạo KeyCite Group luôn tiên phong tham gia hỗ trợ đóng góp thiện nguyện cùng hy vọng tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” sẽ tiếp tục được phát huy trong những hoạt động cộng đồng sắp tới của KeyCite Group.