Đang nghỉ thai sản có được Công ty thưởng Tết Âm lịch 2020 ?

Đang nghỉ thai sản có được Công ty thưởng Tết Âm lịch 2020?
– Theo Điều 103 Bộ luật lao động 2012 quy định
1. Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở”.

Như vậy, tiền thưởng Tết Âm lịch cho lao động nữ đang nghỉ thai sản nói riêng, người lao động nói chung không phải là khoản bắt buộc Công ty phải chi trả. Mà nó phụ thuộc vào quá trình làm việc của người lao động, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, Quy chế thưởng của Công ty.

Bởi vậy, người lao động cần xem Quy chế thưởng Tết và các văn bản liên quan của Công ty để biết rõ về vấn đề thưởng Tết Âm lịch 2020 được thực hiện như thế nào (Có thể liên hệ bộ phận Hành chính – Nhân sự, Văn thư của Công ty để được hỗ trợ).

Thực tế, có doanh nghiệp thưởng Tết căn cứ vào hiệu suất lao động (trong năm làm việc hiệu suất càng cao thì tiền thưởng Tết càng nhiều, không quan trọng thời gian làm việc thực tế), thời gian làm việc thực tế (nếu người nào làm việc đủ 12 tháng thì mức thưởng Tết sẽ cao, người làm việc ít hơn thì mức thưởng Tết sẽ thấp)…