NGÀY TRUYỀN THỐNG KEYCITE 05.07

NGÀY TRUYỀN THỐNG KEYCITE 05.07

Description: D:\KEYCITE VIETNAM\NỘI BỘ CÔNG TY\MỪNG SINH NHẬT\VOUCHER.png

Ngày 05/07 được xem là ngày  truyền thống của KeyCite hằng năm, và năm 2017 là năm cho mọi sự bắt đầu.

  • Là ngày để KeyCite nhìn nhận lại những thành tựu đã đạt được và tiếp tục vững bước phát triển với nhiều thành công mới trong tương lai.
  • Là ngày để các thành viên KeyCite được tỏa sáng, được làm tất cả những gì mình thích, được vui chơi, được thể hiện ý chí và sức sống mãnh liệt với Gia đình KeyCite.
  • Là ngày để KeyCite sẻ chia yêu thương với những hoàn cảnh trẻ em gặp nhiều khó khăn.
  • Là cột mốc quan trọng cho sự trưởng thành của KeyCite trong lòng quý khách hàng.

 

KeyCite VietNam