Chuyên mục: Đầu tư

Điều chỉnh dự án đầu tư

Điều chỉnh dự án đầu tư (thay đổi nội dung giấy chứng nhận đầu tư) Trong quá trình hoạt động các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi cần điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức vốn và thời gian thực hiện dự […]

Chuyển nhượng dự án đầu tư

Chuyển nhượng dự án đầu tư (Điều 37 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư) Trình tự thực hiện Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Điều […]

Đăng ký các dự án đầu tư mới tại Việt Nam

Với môi trường kinh tế đầy tiềm năng, nguồn nhân lực giá rẻ và thị trường đa dạng, phong phú. Việt Nam đang là điểm đến của rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài.  Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Đầu tư 2014 ra đời cùng với các văn bản pháp lý hướng dẫn kèm […]