Chuyên mục: Thương mại sản phẩm

20 năm Thương mại hóa toàn cầu Cây trồng

Hội nghị “20 năm Thương mại hóa toàn cầu Cây trồng Công nghệ sinh học (1996-2015) và những kết quả nổi bật năm 2015”  07/05/2016 CNSH và công nghệ gen đã được 30 quốc gia trên toàn thế giới áp dụng, mang lại lợi ích bền vững về kinh tế, xã hội, môi trường. Năm […]

Thương mại hóa giống cây trồng

Ngày 3.10.2015, tại Hà Nội, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) phối hợp với Hiệp hội Thương mại giống cây trồng Việt Nam (VSTA) đồng tổ chức Hội nghị “Thương mại hóa giống cây trồng”. Hội nghị đã thu hút gần 100 đại biểu đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học, […]