Chuyên mục: Giống Cây Trồng

20 năm Thương mại hóa toàn cầu Cây trồng

Hội nghị “20 năm Thương mại hóa toàn cầu Cây trồng Công nghệ sinh học (1996-2015) và những kết quả nổi bật năm 2015”  07/05/2016 CNSH và công nghệ gen đã được 30 quốc gia trên toàn thế giới áp dụng, mang lại lợi ích bền vững về kinh tế, xã hội, môi trường. Năm […]

Thương mại hóa giống cây trồng

Ngày 3.10.2015, tại Hà Nội, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) phối hợp với Hiệp hội Thương mại giống cây trồng Việt Nam (VSTA) đồng tổ chức Hội nghị “Thương mại hóa giống cây trồng”. Hội nghị đã thu hút gần 100 đại biểu đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học, […]

Sửa đổi, cấp lại Bằng bảo hộ giống cây trồng

Chủ bằng bảo hộ có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng thay đổi, sửa chữa sai sót liên quan đến tên và địa chỉ của chủ bằng bảo hộ với điều kiện phải nộp phí, lệ phí. Trong trường hợp những sai sót này là […]

Thời hạn đăng ký bảo hộ cho Giống cây trồng là bao lâu?

Thời hạn bảo hộ của Giống cây trồng là bao lâu? Bằng bảo hộ Giống cây trồng có hiệu lực kể từ ngày cấp đến hết hai mươi lăm năm (25 năm) đối với giống cây thân gỗ và cây nho; đến hết hai mươi năm (20 năm) đối với các giống cây trồng khác. Thời hạn đăng […]

Tính mới của và Tính khác biệt của Giống cây trồng là gì?

Tính mới của Giống cây trồng là gì?  Giống cây trồng được coi là có tính mới nếu vật liệu nhân giống hoặc sản phẩm thu hoạch của giống cây trồng đó chưa được người có quyền đăng ký quy định tại Điều 164 của Luật này hoặc người được phép của người đó bán […]

Điều kiện bảo hộ của Giống cây trồng là gì?   

Giống cây trồng là gì?  Giống cây trồng là quần thể cây trồng thuộc cùng một cấp phân loại thực vật thấp nhất, đồng nhất về hình thái, ổn định qua các chu kỳ nhân giống, có thể nhận biết được bằng sự biểu hiện các tính trạng do kiểu gen hoặc sự phối hợp […]

Đăng ký bảo hộ quyền đối với giống cây trồng

Khi tổ chức, cá nhân có nhu cầu bảo hộ quyền đối với giống cây trồng mới, có thể ủy quyền cho đại diện sở hữu trí tuệ để tiến hành thủ tục nêu trên. KeyCite VietNam giới thiệu trinh tự, thủ tục như sau: Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Trồng Trọt thuộc […]