Những điều cần biết về quyền tác giả

Quyền tác giả:

Là quyền của tổ chức, các nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Quyền tác giả được ghi nhận cho các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học như sách, bài giảng, tác phẩm âm nhạc, tác phẩm sân khấu, tác phẩm điện ảnh, tác phẩm tạo hình và mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh, tác phẩm kiến trúc, phần mềm máy tính. Quyền tác giả tự động phát sinh từ thời điểm tác phẩm được định hình dưới một hình thức vật chất nhất định, bất kể tác phẩm đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký.

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo hoặc sở hữu, bao gồm các quyền sau đây:


1. Quyền Nhân thân

– Đặt tên cho tác phẩm

– Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;

– Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;

– Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

2. Quyền tài sản

– Làm tác phẩm phái sinh;

– Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;

– Sao chép tác phẩm;

– Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;

– Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;

– Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính. Tác phẩm được bảo hộ theo cơ chế quyền tác giả là các tác phẩm trong lĩnh vực văn học, khoa học và nghệ thuật.

Một số thông tin về Luật bản quyền quốc tế:

  • Luật bản quyền áp dụng trên mạng internet
  • Theo luật Mỹ, những gì bạn viết ra sẽ được luật bản quyền bảo vệ ngay khi nó được viết ra mà không cần phải khai báo.
  • Bạn có thể sử dụng những thông tin có bản quyền dưới dạng trích dẫn và không vượt quá 500 từ hoặc 10% bài viết.
  • Bạn phải hỏi tác giả và được cho phép mới được sử dụng hoặc dịch sang tiếng khác.
  • Hầu hết mọi thứ đều có bản quyền, do vậy bạn nên tạo thói quen biết tôn trọng luật bản quyền.
  • Khi bị kiện ra tòa, bạn không thể chỉ nói “tôi không biết luật”, điều đó không bào chữa cho hành vi của bạn.
  • Đăng tải bài viết (dù có đường link dẫn nguồn) mà chưa hỏi ý kiến vẫn là vi phạm luật bản quyền.
  • Xin phép được sử dụng thông tin có bản quyền giúp bạn tránh nhiều rắc rối.

KeyCite VietNam