Thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, VPDD

Khi có sự thay đổi về các nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, các doanh nghiệp phải thông báo cho Phòng đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đặt trụ sở.

Việc thông báo là yêu cầu bắt buộc khi thay đổi các nội dung đó. Mẫu thông báo được quy định tại Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT.

Trong trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thay đổi địa chỉ trụ sở phải thực hiện các thủ tục thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm  theo quy định của pháp luật thuế.

 

 

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết hơn về vấn đề này.

KeyCite VietNam