Thủ tục đổi tên công ty TNHH

Công ty TNHH Hai thành viên trở lên được tổ chức với mô hình hội đồng thành viên với tối thiểu là hai thành viên góp vốn có cùng chí hướng kinh doanh trở lên.

Khi một trong số các thành viên góp vốn có dự định khác, hoặc công ty có những thay đổi nhất định về mặt nhân sự, vốn hay sự hợp tác giữa các thành viên, lúc đó, sẽ phát sinh việc thay đổi thành viên trong hội đồng thành viên.

Việc thay đổi thành viên hội đồng thành viên không đơn giản chỉ là việc thực hiện chuyển nhượng phần vốn hay tặng cho phần vốn mà cần phải tiến hành các thủ tục tại Phòng Đăng ký kinh doanh.

Thủ tục đăng ký thay đổi thành viên công ty TNHH Hai thành viên trở lên được quy định tại Điều 45 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về Đăng ký doanh nghiệp, cụ thể như sau:

 1. Trường hợp tiếp nhận thành viên mới, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký.

Kèm theo thông báo là một trong những giấy tờ sau:

 • Biên bản họp và quyết định của Hội Đồng Thành Viên nếu là công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc công ty hợp danh.
 • Quyết định của Chủ sở hữu công ty nếu là Công ty TNHH Một Thành Viên
 • Biên bản họp và quyết định của Đại hội đồng cổ đông nếu là Công ty Cổ Phần.
 1. Trường hợp thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký.

Kèm theo thông báo là những giấy tờ sau:

 • Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp. Trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là nhà đầu tư nước ngoài phải có văn bản chấp thuận của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc chấp nhận mua phần vốn góp.
 • Một trong các giấy tờ sau:

  • Biên bản họp và quyết định của Hội Đồng Thành Viên nếu là công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc công ty hợp danh.
  • Quyết định của Chủ sở hữu công ty nếu là Công ty TNHH Một Thành Viên
  • Biên bản họp và quyết định của Đại hội đồng cổ đông nếu là Công ty Cổ Phần.
 1. Trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký.

Kèm theo thông báo là giấy chứng nhận quyền thừa kế hợp pháp.

 1. Trường hợp đăng ký thay đổi thành viên do có thành viên không thực hiện cam kết góp vốn, doanh nghiệp gửi thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt địa điểm.
 2. Đăng ký thay đổi thành viên do tặng cho phần vốn góp, thủ tục thực hiện tương tự như thủ tục thay đổi thành viên do chuyển nhượng vốn góp.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết hơn về vấn đề này.

KeyCite VietNam