Chuyển đổi loại hình Doanh Nghiệp

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là hệ quả của việc thay đổi nhân sự, vốn góp và quy mô của doanh nghiệp.

Việc thay đổi loại hình doanh nghiệp sẽ ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ của các chủ doanh nghiệp, sẽ thay đổi về cơ cấu tổ chức và vận hành công ty. Vì vậy, việc chuyển đổi loại hình công ty phải được cân nhắc cụ thể những vấn đề pháp lý về loại hình doanh nghiệp, về cơ cấu tổ chức, về các thủ tục, quy trình trước khi tiến hành chuyển đổi.

Nhằm đáp ứng nhu cầu của quý khách hàng, IPPLUS cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý và hỗ trợ thủ tục cho quý khách hàng trong việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp được quy định cụ thể trong Điều 25 NĐ 78/2015/NĐ-CP Về đăng ký doanh nghiệp, cụ thể như sau:

 1. Trường hợp chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Hồ sơ gồm:
 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty chuyển đổi
 • Danh sách thành viên và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc chứng nhận pháp nhân;
 • Hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc hợp đồng tặng cho đối với trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn điều lệ cho cá nhân hoặc tổ chức khác;
 • Quyết định của chủ doanh nghiệp về việc huy động vốn từ cá nhân, tổ chức khác.
 1. Trường hợp chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viêntrở lên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:
 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Điều lệ công ty chuyển đổi;
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc chứng nhận pháp nhân
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhâncủa người đại diện theo ủy quyền đối với công ty TNHH MTV do tổ chứ quản lý;
 • Văn bản ủy quyền trong trường hợp CSH là tổ chức;
 • Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng;
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc chuyển đổi loại hình công ty.
 1. Trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp tư nhânthành công ty trách nhiệm hữu hạn, hồ sơ đăng ký chuyển đổi bao gồm:
 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty chuyển đổi
 • Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, thời hạn thanh toán; danh sách người lao động hiện có; danh sách các hợp đồng chưa thanh lý;
 • Danh sách thành viên
 • Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;
 • Văn bản thỏa thuận với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó;
 • Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thỏa thuận giữa chủ doanh nghiệp tư nhân và các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.;
 1. Trường hợp chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạnthành công ty cổ phầnngược lại, hồ sơ đăng ký chuyển đổi bao gồm:
 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty chuyển đổi
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty hoặc Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên hoặc của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty;
 • Danh sách thành viên hoặc danh sách cổ đông sáng lập, danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài;
 • Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư.

Trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp do thừa kế thì tiến hành như các thủ tục tương ứng. Thay vào đó các hợp đồng chuyển nhượng sẽ thay bằng các xác nhận quyền thừa kế hợp pháp.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết hơn về vấn đề này.

KeyCite VietNam