Tạm ngưng kinh doanh

24Doanh nghiệp phát triển mạnh, bền vững là mục tiêu mà mỗi doanh nhân hướng tới. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay việc xây dựng và duy trì hoạt động của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, thách thức. Do vậy, nhằm mở ra một hướng mới cho doanh nghiệp trước nguy cơ giải thể, pháp luật doanh nghiệp có quy định về tạm ngừng kinh doanh.

Tạm ngừng kinh doanh là việc doanh nghiệp tạm thời không thực hiện hoạt động kinh doanh, như không được sản xuất, mua bán, ký kết hợp đồng … trong khoảng thời gian không quá hai năm. Sau khi hết hạn tạm ngừng đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải bắt đầu hoạt động kinh doanh trở lại, nếu không hoạt động thì phải giải thể hoặc chuyển nhượng.

Khi tạm ngừng kinh doanh doanh nghiệp phải gửi thông báo về thời điểm, thời hạn tạm ngừng kinh doanh cho cơ quan Đăng ký kinh doanh. Thủ tục này quy định tại Điều 200 Luật doanh nghiệp 2014, và Điều 57 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh.

Khi doanh nghiệp muốn trở lại kinh doanh thì chỉ cần thông báo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh, tuy nhiên, nếu doanh nghiệp nhận thấy rằng đang đứng trước nguy cơ không còn khả năng cải thiện thì nên chọn giải pháp khác.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết hơn về vấn đề này.

KeyCite VietNam