Thành lập công ty TNHH

http://thanhlapcongtyuytin.vn/images/2014/12/03/thanh-lap-cong-ty-tnhh-2-thanh-vien-tro-len-1.jpg Công ty TNHH là loại hình doanh nghiệp phổ biến hiện nay, bao gồm công ty TNHH Một thành viên và công ty TNHH Hai thành viên trở lên.

 Công ty TNHH là loại hình công ty mà thành viên công ty, chủ sở hữu công ty có thể là cá nhân hoặc tổ chức và doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi cam kết góp vốn vào doanh nghiệp. Công ty TNHH có tư cách pháp nhân.

 Trong đó công ty TNHH Một thành viên do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu, công ty TNHH Hai thành viên trở lên có số lượng thành viên không vượt quá 50 thành viên.

 Thủ tục thành lập công ty Trách nhiệm hữu hạn được quy định, hướng dẫn tại chương II Luật doanh nghiệp 2014 và nghị định 78/2015/NĐ-CP  về đăng ký doanh nghiệp.

 Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn quy định tại Điều 22 Luật doanh nghiệp. Bao gồm:

  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
  • Điều lệ công ty;
  • Danh sách thành viên;
  • Bản sao các giấy tờ:
  • Chứng minh nhân dân, hộ chiếu của thành viên là cá nhân;
  • Quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức và văn bản ủy quyền.Chứng minh nhân dân, hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

Hạn chế rủi ro trong kinh doanh là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết hơn về vấn đề này.

KeyCite VietNam