Thành lập công ty cổ phần

http://thueketoan.com.vn/wp-content/uploads/2016/07/dv-thanh-lap-cong-ty-co-phan.jpgCông ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp có cơ cấu tổ chức phức tạp nhất so với các loại hình doanh nghiệp khác. Ưu điểm của loại hình này là tính minh bạch, rõ ràng, linh động trong việc huy động thêm vốn kinh doanh từ nguồn vốn bên ngoài. Công ty cổ phần thì có tư cách pháp nhân, và được phát hành cổ phần các loại để huy động vốn.

Công ty cổ phần là doanh nghiệp trong đó:

 • Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
 • Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;
 • Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;
 • Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừmột số trường hợp.

Hiện nay, thủ tục thành lập công ty cổ phần được quy định, hướng dẫn tại chương II Luật doanh nghiệp 2014 và nghị định 78/2015/NĐ-CP  về đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần quy định tại Điều 23 Luật doanh nghiệp 2015. Bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.
 • Bản sao các giấy tờ sau:
 • Chứng minh nhân dân, hộ chiếu của các cổ đông sáng lập và cổ đông.
 • Quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức và văn bản ủy quyền.Chứng minh nhân dân, hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông sáng lập và cổ đông là tổ chức
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư

Hạn chế rủi ro trong kinh doanh là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết hơn về vấn đề này.

KeyCite VietNam