Phan Quang Khánh – Associate

Tôi là chuyên viên tư vấn về các vấn đề pháp lý hỗ trợ cho doanh nghiệp trong các lĩnh vực doanh nghiệp, đầu tư, lao động, việc làm, …

Tôi có thể tư vấn và hỗ trợ những thủ tục phát sinh trong quá trình hoạt động và điều hành của một doanh nghiệp.

Là người được đào tạo chuyên sâu về ngành Luật, đặc biệt là ngành Luật Thương mại, ngoài ra tôi có một niềm đam mê và thích thú đặc biệt đối với công việc kinh doanh. Do vậy, tôi luôn mong muốn được đồng hành với các doanh nghiệp để hỗ trợ về mặt pháp lý , tạo những điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp hoạt động.

Sự thành công của quý doanh nghiệp là động lực thúc đẩy công việc của chúng tôi.

 

 

 

LĨNH VỰC

  • Tư vấn Luật thương mại

  • Tư vấn & hỗ trợ pháp lý trong lĩnh vực doanh nghiệp

  • Tư vấn & hỗ trợ pháp lý trong lĩnh vực đầu tư

  • Tư vấn & hỗ trợ pháp lý trong lĩnh vực lao động

  • Tư vấn & hỗ trợ pháp lý trong lĩnh vực việc làm