Chuyên mục: Đăng ký bảo hộ giống cây trồng

Thời hạn đăng ký bảo hộ cho Giống cây trồng là bao lâu?

Thời hạn bảo hộ của Giống cây trồng là bao lâu? Bằng bảo hộ Giống cây trồng có hiệu lực kể từ ngày cấp đến hết hai mươi lăm năm (25 năm) đối với giống cây thân gỗ và cây nho; đến hết hai mươi năm (20 năm) đối với các giống cây trồng khác. Thời hạn đăng […]

Tính mới của và Tính khác biệt của Giống cây trồng là gì?

Tính mới của Giống cây trồng là gì?  Giống cây trồng được coi là có tính mới nếu vật liệu nhân giống hoặc sản phẩm thu hoạch của giống cây trồng đó chưa được người có quyền đăng ký quy định tại Điều 164 của Luật này hoặc người được phép của người đó bán […]

Điều kiện bảo hộ của Giống cây trồng là gì?   

Giống cây trồng là gì?  Giống cây trồng là quần thể cây trồng thuộc cùng một cấp phân loại thực vật thấp nhất, đồng nhất về hình thái, ổn định qua các chu kỳ nhân giống, có thể nhận biết được bằng sự biểu hiện các tính trạng do kiểu gen hoặc sự phối hợp […]

Đăng ký bảo hộ quyền đối với giống cây trồng

Khi tổ chức, cá nhân có nhu cầu bảo hộ quyền đối với giống cây trồng mới, có thể ủy quyền cho đại diện sở hữu trí tuệ để tiến hành thủ tục nêu trên. KeyCite VietNam giới thiệu trinh tự, thủ tục như sau: Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Trồng Trọt thuộc […]