Thủ tục công bố mỹ phẩm trong nước

I.  HỒ SƠ CÔNG BỐ GỒM:

Hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm bao gồm các tài liệu sau: (theo thông tư 06)

1. Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (02 bản) kèm theo dữ liệu công bố  ( bản mềm của Phiếu công bố)

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường ( có chữ ký và đóng dấu của doanh nghiệp). Trường hợp mỹ phẩm sản xuất trong nước mà tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường không phải là nhà sản xuất thì phải có bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà sản xuất (có chứng thực hợp lệ);

3. Bản công thức của mỹ phẩm công bố; ghi đầy đủ các thành phần cấu tạo; ghi rõ nồng độ, hàm lượng hoặc tỷ lệphần trăm của từng thành phần.

4. Bản tiêu chuẩn chất lượng của mỹ phẩm vàp hương pháp thử;

5. Phiếu kiểm nghiệm;

6. Cam kết của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm về việc công thức sản phẩm không có các chất cấm và tuân thủ theo giới hạn về hàm lượng của những chất bị hạn chế và sản xuất đúng công thức đã công bố
 

 II. CÁC CÔNG VIỆC CẦN THỰC HIỆN:

1 Thiết lập hồ sơ công bố tiêu chuẩn:

– Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm

2 Tiến hành Công bố tiêu chuẩn sản phẩm:

– Tiến hành nộp hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm mỹ phẩm tại Sở Y Tế.

– Nhận Chứng nhận Tiêu chuẩn sản phẩm và bàn giao cho khách hàng

III. THỜI GIAN CÔNG BỐ:

–     Thời gian hoàn tất công bố tiêu chuẩn sản phẩm là 15 -25 ngày (có thể thay đổi phụ thuộc vào việc chuẩn bị hồ sơ của khách hàng. 

–     Thời hạn hiệu lực của Phiếu tiếp nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm là 03 năm.

 

Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

KeyCite VietNam