Chuyên mục: Đăng ký bản quyền

Những điều cần biết về quyền tác giả

Quyền tác giả: Là quyền của tổ chức, các nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Quyền tác giả được ghi nhận cho các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học như sách, bài giảng, tác phẩm âm nhạc, tác phẩm sân khấu, tác phẩm điện ảnh, tác […]

Đăng ký bản quyền tác giả tại Việt Nam

     Chắc chắn không thể phủ nhận giá trị (cả về vật chất và tinh thần) mà các sản phẩm trí tuệ mang lại. Do đó mà việc bảo vệ, phát triển và củng cố những giá trị trên là vô cùng quan trọng. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay nhận thức của […]