Đăng ký bản quyền tác giả tại Việt Nam

Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan 2.456 giấy được cấp trong sáu tháng đầu năm 2013

     Chắc chắn không thể phủ nhận giá trị (cả về vật chất và tinh thần) mà các sản phẩm trí tuệ mang lại. Do đó mà việc bảo vệ, phát triển và củng cố những giá trị trên là vô cùng quan trọng. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay nhận thức của các tổ chức cá nhân trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của những chủ thể liên quan luôn không ngừng được nâng cao. Trong đó, việc bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan vẫn luôn là đề tài được quan tâm và nhắc đến.

Việc đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền là một trong những hành động tích cực và thiết thực nhằm đảm bảo quyền lợi của tác giả, chủ sở hữu và những người hiệp đồng hỗ trợ.

Dịch vụ đăng ký quyền tác giả của chúng tôi.

Với quý khách hàng, ngay khi hợp tác chúng tôi sẽ:

 • Tư vấn quy định của pháp luật về quyền tác giả và vi phạm pháp luật về quyền tác giả miễn phí.
 • Tư vấn khả năng bảo hộ đối với quyền tác giả, quyền liên quan;
 • Hỗ trợ về trình tự, thủ tục bảo hộ quyền tác giả.
 • Đánh giá phạm vi bảo hộ của quyền tác giả, quyền liên quan;
 • Rà soát, soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ 
 • Theo dõi tiến trình đơn, xử lý hồ sơ.
 • Đại diện nộp hồ sơ tại Cục bản quyền tác giả và nhận kết quả.

Hồ sơ đăng ký quyền tác giả.

 • Tờ khai đăng ký quyền tác giả
 • Hai bản sao (02 bản) tác phẩm
 • Bản sao giấy chứng minh nhân dân của tác giả hoặc các đồng tác giả (nếu tác giả là cá nhân hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu tác giả là tổ chức).
 • Giấy ủy quyền đăng ký cấp giấy chứng nhận.
 • Giấy cam đoan của tác giả độc lập sáng tạo tác phẩm, không vi phạm bản quyền của ai.
 • Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả.

Riêng đối với trường hợp chủ sở hữu quyền không đồng thời là tác giả. Ngoài những giấy tờ cần cung cấp trên, chủ sở hữu cần cung cấp thêm tài liệu, giấy tờ chứng minh quyền sở hữu của mình.

Sử dụng dịch vụ của KeyCite VietNam

Khách hàng chuẩn bị các tài liệu sau:

 • Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả (tác giả là cá nhân), bản sao giấy đăng ký doanh nghiệp (tác giả là tổ chức).
 • 02 Bản cứng quyền tác giả. 

KeyCite VietNam chúng tôi sẽ thay mặt quý khách trong việc:

 • Soạn thảo toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan;
 • Tiến hành mô tả tác phẩm được bảo hộ;
 • Chuẩn bị các giấy tờ cần thiết cho việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan;
 • Tiến hành mọi giao dịch trong việc bảo hộ quyền tác giả liên quan;

Tiến trình đăng ký bảo hộ quyền tác giả:

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng, hồ sơ đăng ký Quyền tác giả sẽ được nộp tại Cục bản quyền
 • Trong thời hạn khoảng 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, Quý Khách hàng sẽ nhận được Giấy chứng nhận quyền tác giả của Cục bản quyền cấp.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết hơn về vấn đề này.

KeyCite VietNam