ĐĂNG KÝ CẤP BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ

“Bằng độc quyền sáng chế là một văn bằng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp trên cơ sở một đơn yêu cầu bảo hộ, trong đó mô tả một sáng chế và thiết lập một điều kiện pháp lý mà theo đó sáng chế đã được cấp bằng độc quyền chỉ có thể được khai thác với sự cho phép của chủ sở hữu bằng độc quyền sáng chế”- Trích Cẩm nang Sở hữu trí tuệ

Như vậy, có thể thấy một sáng chế khi đã được bảo hộ độc quyền bằng việc cấp bằng độc quyền sáng chế sẽ tạo nên:

 • Lợi thế cạnh tranh, sức mạnh thị trường và kiếm được nhiều lợi nhuận hơn.
 • Tạo thêm nguồn thu nhập mới thông qua việc sủa dụng sản xuẩ và li-xăng sáng chế
 • Huy động vốn và thu hút các nhà đầu tư tiềm năng
 • Tăng khả năng bảm đảm sự tự do kinh doanh

Điều kiện cấp bằng độc quyền sáng chế:

Để được bảo hộ độc quyền, sáng chế phải đáp ứng ba điều kiện sau:

 • Sáng chế phải có tính mới.
 • Sáng chế phải có trình độ sáng tạo
 • Sáng chế phải có khả năng áp dụng công nghiệp

Hồ sơ đăng ký cấp bằng độc quyền sáng chế:

 • Bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích ;
 • Yêu cầu bảo hộ;
 • Bản vẽ, sơ đồ, bản tính toán;
 • Tài liệu xác nhận quyền nộp đơn hợp pháp;
 • Giấy uỷ quyền
 • Chứng từ nộp lệ phí

Dịch vụ đăng ký bằng độc quyền sáng chế của KeyCite VietNam

Để đảm bảo khả năng bảo hộ của sáng chế. KeyCite VietNam sẽ thực hiện các hoạt động tư vấn dưới đây trước khi tiến hành nộp đơn sáng chế:

 • Tư vấn khả năng bảo hộ của Sáng chế/giải pháp hữu ích.
 • Tư vấn và viết, sửa đổi Bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích.
 • Tư vấn thiết kế, nâng cấp, bổ sung thay đổi sản phẩm cho phù hợp.
 • Tư vấn tra cứu sáng chế.
 • Tư vấn các đối tượng được và không được bảo hộ dưới dạng sáng chế theo pháp luật hiện hành của Việt Nam.

Sau khi cùng khách hàng hoàn thành thủ tục hồ sơ đăng ký. KeyCite VietNam sẽ tiến hành:

 • Nộp hồ sơ đăng ký Sáng chế tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam;
 • Theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ;

Thời hạn hiệu lực:

Bằng độc quyền sáng chế có thời hạn hiệu lực là:  20 năm tính từ ngày nộp đơn.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết hơn về vấn đề này.

KEYCITE VIETNAM