Thay đổi vốn góp trong doanh nghiệp

Khi bắt đầu khởi nghiệp, các thành viên trong công ty sẽ cùng nhau góp một phần vốn nhất định để thực hiện các hoạt động kinh doanh của công ty. Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động, nguồn vốn và tỷ lệ vốn góp ban đầu không còn đáp ứngđược thực tế kinh doanh của công ty nữa.Bên cạnh đó, sẽ phát sinh những đối tác và những quan hệ mới trong việc kinh doanh.

Khi đó, các thành viên góp vốn, các cổ đông sáng lập phải nghĩ đến việc phải điều chỉnh vốn điều lệ hoặc thay đổi tỷ lệ vốn góp để đáp ứng được nhu cầu kinh doanh thực tế của công ty.

Trên cơ sở những yêu cầu cần thiết của quý khách hàng, KeyCite VietNam cung cấp dịch vụ tư vấn các thủ tục:

  • Thay đổi tỷ lệ vốn góp của các thành viên trong công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty hợp danh
  • Thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần, công ty TNHH…
  • Phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ

Với mong muốn được là một người bạn đồng hành đáng tin cậy của các doanh nghiệp , IPPLUS sẽ giúp quý doanh nghiệp, công ty:

  • Tư vấn các vấn đề pháp lý trong việc thay đổi, bổ sung vốn góp;
  • Tư vấn các quy trình thủ tục và hồ sơ cần thiết;
  • Tư vấn các bước thực hiện

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết hơn về vấn đề này.

KeyCite VietNam