Thủ tục thay đổi đại diện pháp luật

Khi có sự thay đổi về thành viên góp vốn hoặc nhân sự trong công ty, thường có sự thay đổi về người đại diện của doanh nghiệp.

Người đại diện của doanh nghiệp được quy định theo Luật Doanh nghiệp 2014 như sau: “Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.”

Một công ty có thể có một hoặc nhiều đại diện theo pháp luật. Để thuận tiện cho các hoạt động điều hành và kinh doanh, doanh nghiệp có thể đăng ký nhiều hơn 1 người đại diện pháp luật.

KeyCite VietNam hỗ trợ quý khách hàng về pháp lý và thủ tục trong trường hợp quý khách muốn thay đổi, bổ sung người đại diện của công ty.

Thủ tục thay đổi người đại diện doanh nghiệp được quy định tại Điều 43 NĐ 78/2015 Về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp như sau:

 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật
 • Giấy tờ chứng thực của người bổ sung, thay thế người đại diện theo pháp luật của công ty
 • Một trong các giấy tờ sau:

  • Biên bản họp và quyết định của Hội Đồng Thành Viên nếu là công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc công ty hợp danh.
  • Quyết định của Chủ sở hữu công ty nếu là Công ty TNHH Một Thành Viên
  • Biên bản họp và quyết định của Đại hội đồng cổ đông nếu là Công ty Cổ Phần.
 • Tờ khai người nộp hồ sơ
 • CMND người nộp hồ sơ.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết hơn về vấn đề này.

KeyCite VietNam