Thủ tục thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh

tu-van-luat-doanh-nghiepLuật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 1/7/2015 đã đánh dấu một bước chuyển mới của pháp luật Việt Nam về đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, tại Điều 29 Luật Doanh nghiệp 2014 về nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không có nội dung về ngành nghề đăng ký kinh doanh. Thay vào đó, nội dung đăng ký ngành nghề kinh doanh sẽ được thể hiện đầy đủ tại Cổng thông tin quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp.

Do vậy, khi doanh nghiệp muốn tiến hành thực hiện kinh doanh các ngành nghề chưa được đăng ký trước đó, quý khách hàng cần phải thực hiện thủ tục “ Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh”.

Thủ tục này được quy định tại Điều 49 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về Đăng ký doanh nghiệp, cụ thể bao gồm:

  • Thông báo thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh.
  • Một trong các giấy tờ sau:

    • Biên bản họp và quyết định của Hội Đồng Thành Viên nếu là công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc công ty hợp danh.
    • Quyết định của Chủ sở hữu công ty nếu là Công ty TNHH Một Thành Viên
    • Biên bản họp và quyết định của Đại hội đồng cổ đông nếu là công ty Cổ Phần.
  • Tờ khai người nộp hồ sơ
  • CMND người nộp hồ sơ.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết hơn về vấn đề này.

KeyCite VietNam