Thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp là bộ mặt của một doanh nghiệp, việc đặt tên sao cho thật dễ nhớ, phù hợp và ấn tượng đối với đối tác, khách hàng và thuận lợi chocông việc làm ăn của doanh nghiệp luôn là một trong những vấn đề khó xử của doanh nghiệp.

http://luatsuthudo.vn/wp-content/uploads/2015/08/150610-luat-su-tu-van-phap-luat-cho-doanh-nghiep-532x445.pngTên doanh nghiệp bao gồm: Tên tiếng Việt, Tên tiếng Anh và tên Viết tắt.

Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về tên doanh nghiệp bao gồm loại hình doanh nghiệp và tên riêng. Tên riêng được viết bằng các chữ cái  trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu. Tên doanh nghiệp không được trùng với tên doanh nghiệp khác và thuộc trường hợp cấm đặt tên theo Điều 39.

KeyCite VietNam hỗ trợ quý khách hành trong việc tư vấn chọn tên, thủ tục và các bước cần thiết để thay đổi tên doanh nghiệp trong trường hợp quý khách hàng muốn thay đổi tên doanh nghiệp hiện tại

Hồ sơ, thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp được quy định tại Điều 41 NĐ 78/2015/NĐ-CP, cụ thể như sau:

  • Thông báo đổi tên doanh nghiệp
  • Một trong các giấy tờ sau:

    • Biên bản họp và quyết định của Hội Đồng Thành Viên nếu là công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc công ty hợp danh.
    • Quyết định của Chủ sở hữu công ty nếu là Công ty TNHH Một Thành Viên
    • Biên bản họp và quyết định của Đại hội đồng cổ đông nếu là công ty Cổ Phần.
  • Tờ khai người nộp hồ sơ
  • CMND người nộp hồ sơ.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết hơn về vấn đề này.

KeyCite VietNam