Thủ tục thay đổi trụ sở công ty

Địa chỉ trụ sở công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện hay địa điểm kinh doanh là nơi phù hợp và thuận tiện nhất để các doanh nghiệp tiến hành các hoạt động kinh doanh, sản xuất sao cho hiệu quả nhất.

Tuy nhiên, luôn tồn tại những lý do nhất định dẫn đến việc phải chuyển địa chỉ trụ sở để phù hợp với nhu cầu kinh doanh cũng như chiến lược của mỗi doanh nghiệp.

KeyCite VietNam cung cấp dịch vụ tư vấn và thực hiện các thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở.

Thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở được quy định tại Điều 40 NĐ 78/2015/NĐ-CP, cụ thể như sau:

  • Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở
  • Một trong các giấy tờ sau:

    • Biên bản họp và quyết định của Hội Đồng Thành Viên nếu là công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc công ty hợp danh.
    • Quyết định của Chủ sở hữu công ty nếu là Công ty TNHH Một Thành Viên
    • Biên bản họp và quyết định của Đại hội đồng cổ đông nếu là Công ty Cổ Phần.
  • Tờ khai người nộp hồ sơ
  • CMND người nộp hồ sơ.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết hơn về vấn đề này.

KeyCite VietNam