Thành lập Hộ kinh doanh

http://thanhlapcongtyuytin.vn/images/2016/07/27/quy-trinh-thanh-lap-ho-kinh-doanh-ca-the.jpgHộ kinh doanh do một cá nhân là công dân Việt Nam hoặc một nhóm người hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng không quá mười lao động, không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

Hiện nay, hộ kinh doanh thường phổ biến ở các tổ chức buôn bán nhỏ lẻ, tạp hóa…

Thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh được hướng dẫn tại nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ đăng ký hộ gia đình đơn giản bao gồm:

  • Giấy đăng ký kinh doanh.
  • Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu của cá nhân thành lập hộ kinh doanh.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, tổ chức kinh tế được nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết hơn về vấn đề này.

KeyCite VietNam