Chuyên mục: Thành lập, Chia tách, Hợp nhất

Thành lập Doanh nghiệp tư nhân

  Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình. Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân. Vì thế, khi thành lập doanh nghiệp tư nhân chủ sở hữu phải cân nhắc kỹ trước […]

Thành lập công ty TNHH

 Công ty TNHH là loại hình doanh nghiệp phổ biến hiện nay, bao gồm công ty TNHH Một thành viên và công ty TNHH Hai thành viên trở lên.  Công ty TNHH là loại hình công ty mà thành viên công ty, chủ sở hữu công ty có thể là cá nhân hoặc tổ chức […]

Thành lập công ty cổ phần

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp có cơ cấu tổ chức phức tạp nhất so với các loại hình doanh nghiệp khác. Ưu điểm của loại hình này là tính minh bạch, rõ ràng, linh động trong việc huy động thêm vốn kinh doanh từ nguồn vốn bên ngoài. Công ty cổ […]

Thành lập Hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh do một cá nhân là công dân Việt Nam hoặc một nhóm người hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng không quá mười lao động, không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình […]

Thành lập công ty hợp danh

Công ty hợp danh là doanh nghiệp phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung. Công ty hợp danh bao gồm: Thành viên hợp danh: khác với công ty TNHH và công ty cổ phần, thành viên hợp danh phải […]

Giải thể doanh nghiệp

Do nền kinh tế thị trường hiện nay mà một số doanh nghiệp gặp phải khó khăn vì chưa đủ đủ khả năng hoạt động về tài chính, nhân sự, kinh nghiệm….hoặc hoạt động không hiệu quả thì quyết định giải thể doanh nghiệp của chủ sở hữu doanh nghiệp là quyết định thông minh. […]

Tạm ngưng kinh doanh

Doanh nghiệp phát triển mạnh, bền vững là mục tiêu mà mỗi doanh nhân hướng tới. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay việc xây dựng và duy trì hoạt động của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, thách thức. Do vậy, nhằm mở ra một hướng mới cho doanh nghiệp trước nguy cơ giải […]