Chuyên mục: Tư Vấn Doanh Nghiệp

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu

1. Trình tự thực hiện: – Bước 1: Người khai hải quan thực hiện việc khai báo hải quan và xuất trình hồ sơ hải quan (nếu có), xuất trình thực tế hàng hoá (nếu có) cho cơ quan hải quan. – Bước 2: Công chức hải quan thực hiện việc thông quan hàng hoá […]

Xác nhận không thuộc diện cấp phép lao động

Giấy phép lao động đối với người nước ngoài tại Việt Nam được coi là giấy tờ pháp lý để người lao động có quốc tịch nước ngoài được làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Tuy nhiên, trong một số trường hợp Giấy phép lao động có thể thay thế bằng Giấy xác nhận […]

Thủ tục thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh

Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 1/7/2015 đã đánh dấu một bước chuyển mới của pháp luật Việt Nam về đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, tại Điều 29 Luật Doanh nghiệp 2014 về nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không có nội dung về ngành nghề đăng ký […]

Thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp là bộ mặt của một doanh nghiệp, việc đặt tên sao cho thật dễ nhớ, phù hợp và ấn tượng đối với đối tác, khách hàng và thuận lợi chocông việc làm ăn của doanh nghiệp luôn là một trong những vấn đề khó xử của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp bao […]

Thủ tục thay đổi trụ sở công ty

Địa chỉ trụ sở công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện hay địa điểm kinh doanh là nơi phù hợp và thuận tiện nhất để các doanh nghiệp tiến hành các hoạt động kinh doanh, sản xuất sao cho hiệu quả nhất. Tuy nhiên, luôn tồn tại những lý do nhất định dẫn đến […]

Thủ tục thay đổi đại diện pháp luật

Khi có sự thay đổi về thành viên góp vốn hoặc nhân sự trong công ty, thường có sự thay đổi về người đại diện của doanh nghiệp. Người đại diện của doanh nghiệp được quy định theo Luật Doanh nghiệp 2014 như sau: “Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá […]

Thay đổi vốn góp trong doanh nghiệp

Khi bắt đầu khởi nghiệp, các thành viên trong công ty sẽ cùng nhau góp một phần vốn nhất định để thực hiện các hoạt động kinh doanh của công ty. Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động, nguồn vốn và tỷ lệ vốn góp ban đầu không còn đáp ứngđược thực tế kinh […]

Chuyển đổi loại hình Doanh Nghiệp

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là hệ quả của việc thay đổi nhân sự, vốn góp và quy mô của doanh nghiệp. Việc thay đổi loại hình doanh nghiệp sẽ ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ của các chủ doanh nghiệp, sẽ thay đổi về cơ cấu tổ chức và vận hành công ty. […]

Thủ tục đổi tên công ty TNHH

Công ty TNHH Hai thành viên trở lên được tổ chức với mô hình hội đồng thành viên với tối thiểu là hai thành viên góp vốn có cùng chí hướng kinh doanh trở lên. Khi một trong số các thành viên góp vốn có dự định khác, hoặc công ty có những thay đổi […]