Chuyên mục: Sửa đổi thông tin

Thủ tục thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh

Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 1/7/2015 đã đánh dấu một bước chuyển mới của pháp luật Việt Nam về đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, tại Điều 29 Luật Doanh nghiệp 2014 về nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không có nội dung về ngành nghề đăng ký […]

Thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp là bộ mặt của một doanh nghiệp, việc đặt tên sao cho thật dễ nhớ, phù hợp và ấn tượng đối với đối tác, khách hàng và thuận lợi chocông việc làm ăn của doanh nghiệp luôn là một trong những vấn đề khó xử của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp bao […]

Thủ tục thay đổi trụ sở công ty

Địa chỉ trụ sở công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện hay địa điểm kinh doanh là nơi phù hợp và thuận tiện nhất để các doanh nghiệp tiến hành các hoạt động kinh doanh, sản xuất sao cho hiệu quả nhất. Tuy nhiên, luôn tồn tại những lý do nhất định dẫn đến […]

Thủ tục thay đổi đại diện pháp luật

Khi có sự thay đổi về thành viên góp vốn hoặc nhân sự trong công ty, thường có sự thay đổi về người đại diện của doanh nghiệp. Người đại diện của doanh nghiệp được quy định theo Luật Doanh nghiệp 2014 như sau: “Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá […]

Thay đổi vốn góp trong doanh nghiệp

Khi bắt đầu khởi nghiệp, các thành viên trong công ty sẽ cùng nhau góp một phần vốn nhất định để thực hiện các hoạt động kinh doanh của công ty. Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động, nguồn vốn và tỷ lệ vốn góp ban đầu không còn đáp ứngđược thực tế kinh […]

Chuyển đổi loại hình Doanh Nghiệp

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là hệ quả của việc thay đổi nhân sự, vốn góp và quy mô của doanh nghiệp. Việc thay đổi loại hình doanh nghiệp sẽ ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ của các chủ doanh nghiệp, sẽ thay đổi về cơ cấu tổ chức và vận hành công ty. […]

Thủ tục đổi tên công ty TNHH

Công ty TNHH Hai thành viên trở lên được tổ chức với mô hình hội đồng thành viên với tối thiểu là hai thành viên góp vốn có cùng chí hướng kinh doanh trở lên. Khi một trong số các thành viên góp vốn có dự định khác, hoặc công ty có những thay đổi […]

Thay đổi chủ sở hữu DNTN

Doanh nghiệp tư nhân thay đổi chủ sở hữu trong các trường hợp chủ doanh nghiệp chuyển nhượng, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết hoặc mất tích. Việc thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân phải được đăng ký tại cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ […]

Thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, VPDD

Khi có sự thay đổi về các nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, các doanh nghiệp phải thông báo cho Phòng đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đặt trụ sở. Việc thông báo là yêu cầu bắt buộc […]

Thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập

Khi công ty Cổ Phần thay đổi cổ đông sáng lập, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở theo quy định tại Điều 51 Nghị định 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp 2015 Về đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, […]